logo

JAVNI
RAZPIS

1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
<

NAZIV
AKTIVNOSTI

»APARTMAJSKA HIŠA PEP'S«

OPIS
AKTIVNOSTI

V sklopu naložbe »APARTMAJSKA HIŠA PEP'S«, ki jo je izvedla Katja Jurkovič – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, je potekala prenova obstoječega objekta za potrebe turizma. Investicija je zajemala tudi postavitev enostavnih objektov in sicer lesenega objekta - kolesarnice za shranjevanje koles gostov, ki je konstrukcijsko iz 100% deleža lesa, obnovo vodnjaka, ki je konstrukcijsko delno iz lesa, nakup in vgradnjo čistilne naprave ter nakup in nabavo vodnega zbiralnika.

CILJI IN
PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj naložbe je razširitev dejavnosti na turistično ponudbo in sicer na ponudbo oddaje turističnih sob ter s tem lažje približati svoje produkte končnim kupcem in dosegati boljše cene in primernejšo ciljno publiko. Rezultat naložbe je prenovljen obstoječ objekt za oddajanje sob in garaža za kolesa v leseni izvedbi, čistilna naprava, vodni zbiralnik za meteorno vodo in vodni zbiralnik za odpadno vodo. Z naložbo se bo na kmetiji privabilo večje število obiskovalcev, kar bo posledično pripomoglo k izboljšanju poslovnih rezultatov.

POVEZAVE